Từ khóa tìm kiếm: chồng phụ bạc

Gái có công chồng vẫn phụ

[VOV2] - Vợ chịu khó làm lụng, chấp nhận là trụ cột để lo toan cuộc sống yên ấm đầy đủ cho chồng, con. Thế nhưng "gái có công mà chồng vẫn phụ".