Từ khóa tìm kiếm: chức năng sinh sản

U nang buồng trứng có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

[VOV2] - U nang buồng trứng với 90% là khối u lành tính nhưng nếu không điều trị có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

[VOV2] - U nang buồng trứng với 90% là khối u lành tính nhưng nếu không điều trị có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.