Từ khóa tìm kiếm: chuyển đổi số quốc gia

Hệ thống hóa đơn điện tử chính thức đi vào hoạt động

[VOV2] - Kể từ 21/04/2022, hệ thống hóa đơn điện tử chính thức được vận hành trên toàn quốc, như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.