Từ khóa tìm kiếm: Cổ Loa

Thái sư Đào Cam Mộc: Bậc khai quốc công thần nhà Lý

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa

[VOV2] - Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa không chỉ được biết đến với sự hình thành Nhà nước Âu Lạc, mà còn được xem là nơi hội tụ 3 hệ giá trị đặc sắc: lịch sử - sinh thái - nhân văn.

[VOV2] - Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa không chỉ được biết đến với sự hình thành Nhà nước Âu Lạc, mà còn được xem là nơi hội tụ 3 hệ giá trị đặc sắc: lịch sử - sinh thái - nhân văn.