Từ khóa tìm kiếm: cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

[VOV2] - Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Theo đó, BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng...