Từ khóa tìm kiếm: cuộc thi nhảy "Hanoi Stars Dance Festival"

Dàn biên đạo đình đám hội tụ tại cuộc thi nhảy "Hanoi Stars Dance Festival"

[VOV2] - Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, "Hanoi Stars Dance Festival" lần thứ 3 được tổ chức trong tháng 7 này, với sự tham gia của nhiều vũ công, biên đạo nổi tiếng.

[VOV2] - Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, "Hanoi Stars Dance Festival" lần thứ 3 được tổ chức trong tháng 7 này, với sự tham gia của nhiều vũ công, biên đạo nổi tiếng.