Từ khóa tìm kiếm: Dàn nhạc Giao hưởng trẻ

Ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam

[VOV2] - Hoạt động này nhằm thiết lập một chương trình dàn nhạc không chuyên dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 22 tuổi thuộc mọi quốc tịch.

[VOV2] - Hoạt động này nhằm thiết lập một chương trình dàn nhạc không chuyên dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 22 tuổi thuộc mọi quốc tịch.