Từ khóa tìm kiếm: dân tộc Mông

Gìn giữ bản sắc văn hóa qua chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai

[VOV2] - Chợ phiên Bắc Hà là một trong những nơi hiếm hoi còn giữ nguyên vẹn bản sắc dân tộc. Nơi đây không đơn thuần chỉ là phiên chợ mua bán trao đổi hàng hóa, mà còn ẩn chứa bao điều tinh túy, những sắc màu văn hóa truyền thống riêng có.

[VOV2] - Chợ phiên Bắc Hà là một trong những nơi hiếm hoi còn giữ nguyên vẹn bản sắc dân tộc. Nơi đây không đơn thuần chỉ là phiên chợ mua bán trao đổi hàng hóa, mà còn ẩn chứa bao điều tinh túy, những sắc màu văn hóa truyền thống riêng có.

Người cao tuổi dân tộc Mông tích cực vận động xóa bỏ hủ tục

[VOV2] - Dù đã cao tuổi nhưng hằng ngày ông Phềnh vẫn kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động bà con trong thôn bản xóa bỏ hủ tục cũ, thực hiện đời sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

[VOV2] - Dù đã cao tuổi nhưng hằng ngày ông Phềnh vẫn kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động bà con trong thôn bản xóa bỏ hủ tục cũ, thực hiện đời sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

Sự kiện “Sáp ong – Sắc chàm”: Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ dân tộc thiểu số

[VOV2] - Hôm nay (10/11), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc sự kiện “Sáp ong – Sắc chàm”. Đây là dịp kể câu chuyện bảo tồn và phát huy kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong truyền thống của một số dân tộc, từ đó tôn vinh sự tài khéo của phụ nữ dân tộc thiểu số.

[VOV2] - Hôm nay (10/11), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc sự kiện “Sáp ong – Sắc chàm”. Đây là dịp kể câu chuyện bảo tồn và phát huy kỹ thuật vẽ hoa văn sáp ong truyền thống của một số dân tộc, từ đó tôn vinh sự tài khéo của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Rực rỡ những sắc màu văn hóa Mông

[VOV2] - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 - bài ca kết đoàn, cộng đồng dân tộc Mông chung tay khát vọng đại ngàn.

[VOV2] - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 - bài ca kết đoàn, cộng đồng dân tộc Mông chung tay khát vọng đại ngàn.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông

[VOV2] - Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

[VOV2] - Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Lai Châu đảm bảo an toàn cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

[VOV2] - Lai Châu chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 tổ chức từ ngày 24-26/12 diễn ra an toàn.

[VOV2] - Lai Châu chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 tổ chức từ ngày 24-26/12 diễn ra an toàn.

13 tỉnh sẽ tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

[VOV2] - Ngày hội văn hóa dân tộc Mông là một sự kiện lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống trong cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông...

[VOV2] - Ngày hội văn hóa dân tộc Mông là một sự kiện lớn, thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống trong cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông...