Từ khóa tìm kiếm: đăng cai tổ chức

Lễ rước đuốc hưởng ứng SEA Games 32 tại Việt Nam

[VOV2] - Sáng 24/3, ngọn đuốc của SEA Games 32 chính thức khởi động hành trình vòng quanh Đông Nam Á với điểm xuất phát đầu tiên tại Việt Nam.

[VOV2] - Sáng 24/3, ngọn đuốc của SEA Games 32 chính thức khởi động hành trình vòng quanh Đông Nam Á với điểm xuất phát đầu tiên tại Việt Nam.