Từ khóa tìm kiếm: dấu tích

Khởi động trực tuyến “Theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển”

[VOV2] - Cuộc thi được thiết kế thành các chặng gắn với các địa danh, sự kiện lịch sử của tuyến đường… Qua đó, nâng cao nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đình Trung Tự và những nét cổ kính nơi kinh thành Thăng Long xưa

[VOV2] - Cũng như nhiều ngôi đình khác, đình Trung Tự gắn liền với sự hình thành làng Trung Tự khi xưa. Cho đến ngày nay đình làng không chỉ có giá trị về lịch sử mà còn mang giá trị tâm linh và tinh thần của người dân địa phương nơi đây.