Từ khóa tìm kiếm: đề cương văn hóa 1943

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong CAND 2023 - Thấm nhuần đề cương văn hóa

[VOV2] - 119 giải thưởng đã được trao cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong CAND năm 2023”. Hàng nghìn bài thi tâm huyết là những minh chứng cụ thể, sinh động về hiệu quả của phong trào đọc sách trong CAND.

[VOV2] - 119 giải thưởng đã được trao cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong CAND năm 2023”. Hàng nghìn bài thi tâm huyết là những minh chứng cụ thể, sinh động về hiệu quả của phong trào đọc sách trong CAND.

[trực tiếp lúc 11h00 ngày 6/3] Dòng chảy văn hóa từ cội nguồn lịch sử

[VOV2] - “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Dòng chảy văn hóa từ cội nguồn lịch sử”, trực tiếp lúc 11h, thứ Hai (ngày 6/3) trên kênh VOV2, trực tuyến trên VOV2.VN, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.

[VOV2] - “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Dòng chảy văn hóa từ cội nguồn lịch sử”, trực tiếp lúc 11h, thứ Hai (ngày 6/3) trên kênh VOV2, trực tuyến trên VOV2.VN, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.