Từ khóa tìm kiếm: đối thoại cởi mở

Hội chứng chán chồng

[VOV2] - Trong số các vụ ly dị, có tới 70% do phụ nữ đứng đơn. Hội chứng chán chồng hiện hữu trong nhiều gia đình. Vì sao lại như vậy? Phải làm gì để vợ chồng không lâm vào cảnh "gặp nhau làm ngơ"?

[VOV2] - Trong số các vụ ly dị, có tới 70% do phụ nữ đứng đơn. Hội chứng chán chồng hiện hữu trong nhiều gia đình. Vì sao lại như vậy? Phải làm gì để vợ chồng không lâm vào cảnh "gặp nhau làm ngơ"?