Từ khóa tìm kiếm: F0 hưởng chế độ BHXH

Đề xuất 7 loại giấy tờ để F0 được hưởng BHXH

[VOV2] - Mới đây, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh mắc Covid-19, Bộ y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này.

[VOV2] - Mới đây, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh mắc Covid-19, Bộ y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này.