Từ khóa tìm kiếm: ghẻ lạnh

Gia đình chồng khinh rẻ

[VOV2] - Quan niệm, hôn nhân cứ phải môn đăng hộ đối liệu có đúng hay không? Người phụ nữ trẻ đang rất băn khoăn khi sống trong sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Bạn có cách gì để giúp cô ấy không?

[VOV2] - Quan niệm, hôn nhân cứ phải môn đăng hộ đối liệu có đúng hay không? Người phụ nữ trẻ đang rất băn khoăn khi sống trong sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Bạn có cách gì để giúp cô ấy không?