Từ khóa tìm kiếm: Gia hạn thuốc

Thêm hơn 600 loại thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 600 loại thuốc sản xuất trong nước và thuốc nước ngoài để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 600 loại thuốc sản xuất trong nước và thuốc nước ngoài để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Các bệnh viện ở TP.HCM vui mừng đón nhận Nghị định 07 và Nghị quyết 30

[VOV2] - Với Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 30/NQ-CP vừa được ban hành, những khó khăn về trang thiết bị y tế và thuốc men sẽ sớm được tháo gỡ. Đặc biệt là gỡ khó cho yêu cầu về 3 báo giá và gia hạn giấy phép nhập khẩu.

[VOV2] - Với Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 30/NQ-CP vừa được ban hành, những khó khăn về trang thiết bị y tế và thuốc men sẽ sớm được tháo gỡ. Đặc biệt là gỡ khó cho yêu cầu về 3 báo giá và gia hạn giấy phép nhập khẩu.

Bộ Y tế gia hạn thêm hơn 700 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

[VOV2] - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa gia hạn thêm 715 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy sau 2 đợt gia hạn theo Nghị quyết 80, đến nay đã có gần 9.600 thuốc và sinh phẩm y tế được gia hạn.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa gia hạn thêm 715 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy sau 2 đợt gia hạn theo Nghị quyết 80, đến nay đã có gần 9.600 thuốc và sinh phẩm y tế được gia hạn.

Gia hạn gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công bố danh mục gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn đăng ký, tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công bố danh mục gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn đăng ký, tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Thêm 271 loại thuốc, sinh phẩm, vaccine được Bộ Y tế gia hạn

[VOV2] - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã công bố gia hạn thêm 271 giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế; nâng tổng số thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn qua 3 đợt lên hơn 10.000.

[VOV2] - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã công bố gia hạn thêm 271 giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế; nâng tổng số thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn qua 3 đợt lên hơn 10.000.

Gia hạn thêm 3.600 giấy đăng ký lưu hành thuốc 

[VOV2] - Ngày 21/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế công bố thêm gần 3.600 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn.

[VOV2] - Ngày 21/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế công bố thêm gần 3.600 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn.

Gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 6.251 thuốc hết hạn từ 31/12/2021

[VOV2] - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa thông báo gia hạn cho hơn 6.200 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế thuộc nhóm hết hạn đăng ký lưu hành từ ngày 30/12/2021 đến trước 30/6/2022.

[VOV2] - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa thông báo gia hạn cho hơn 6.200 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế thuộc nhóm hết hạn đăng ký lưu hành từ ngày 30/12/2021 đến trước 30/6/2022.