Từ khóa tìm kiếm: GS TSKH Nguyễn Đình Đức

Giáo sư Việt là thành viên Ban biên tập tạp chí KHCN hàng không vũ trụ quốc tế

[VOV2] - GSTSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa vinh dự trở thành thành viên Ban biên tập tạp chí Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ quốc tế.

[VOV2] - GSTSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa vinh dự trở thành thành viên Ban biên tập tạp chí Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ quốc tế.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ

[VOV2] - Trải qua 2 nhiệm kỳ làm Trưởng Ban Đào tạo (Đại học và Sau đại học) của ĐHQGHN với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ĐHQG Hà Nội, GS.TS Nguyễn Đình Đức vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội.

[VOV2] - Trải qua 2 nhiệm kỳ làm Trưởng Ban Đào tạo (Đại học và Sau đại học) của ĐHQGHN với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ĐHQG Hà Nội, GS.TS Nguyễn Đình Đức vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội.