Từ khóa tìm kiếm: hạn hán

Đào 121 ao tích nước chống hạn hán

[VOV2] - Mỗi ao được thiết kế để có thể tích trữ hiệu quả nguồn nước mưa và nước mặt, đồng thời cung cấp nguồn nước bền vững cho nông dân trong mùa khô hạn hàng năm tại địa phương.

[VOV2] - Mỗi ao được thiết kế để có thể tích trữ hiệu quả nguồn nước mưa và nước mặt, đồng thời cung cấp nguồn nước bền vững cho nông dân trong mùa khô hạn hàng năm tại địa phương.

Toàn quốc thực hiện tiết kiệm điện

[VOV2] - Có 18/47 hồ thủy điện có mực nước chết hoặc gần mực nước chết. Công suất khả dụng nguồn của hệ thống điện nước ta nhiều thời điểm thấp hơn nhu cầu điện và thường xuyên trong tình trạng hệ thống không còn dự phòng.

[VOV2] - Có 18/47 hồ thủy điện có mực nước chết hoặc gần mực nước chết. Công suất khả dụng nguồn của hệ thống điện nước ta nhiều thời điểm thấp hơn nhu cầu điện và thường xuyên trong tình trạng hệ thống không còn dự phòng.

Nông dân ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

[VOV2] - Dù đất trồng bị hạn mặn nhưng vườn dừa sáp trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi của anh Đặng Minh Bé (Trà Vinh) vẫn cho hiệu quả gấp 5 - 10 lần so với việc trồng dừa thông thường.

[VOV2] - Dù đất trồng bị hạn mặn nhưng vườn dừa sáp trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi của anh Đặng Minh Bé (Trà Vinh) vẫn cho hiệu quả gấp 5 - 10 lần so với việc trồng dừa thông thường.

Người dân biến “nguy” thành “cơ”

[VOV2] - Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, một số hộ gia đình ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã thích ứng tốt với hạn hán và xâm nhập mặn, thoát nghèo bền vững, cuộc sống khấm khá hơn.

[VOV2] - Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, một số hộ gia đình ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã thích ứng tốt với hạn hán và xâm nhập mặn, thoát nghèo bền vững, cuộc sống khấm khá hơn.