Từ khóa tìm kiếm: học sinh dân tộc

“Có nghề rồi hãy cưới các con ơi!"

[VOV2] - Dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh đồng bào dân tộc sau THCS là mô hình các thầy cô giáo cùng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp theo đuổi dù vô cùng nhiều khó khăn, thách thức.

[VOV2] - Dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh đồng bào dân tộc sau THCS là mô hình các thầy cô giáo cùng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp theo đuổi dù vô cùng nhiều khó khăn, thách thức.

Thú vị lớp học song ngữ ở trường tiểu học Nùng Nàng (Lai Châu)

[VOV2] - Những giờ học “song ngữ” được trường tiểu học Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu duy trì từ nhiều năm nay. Đây là một trong những sáng kiến của trường nhằm giúp học sinh tiếp thu nhanh kiến thức, sớm đọc thông, viết thạo tiếng Việt.

[VOV2] - Những giờ học “song ngữ” được trường tiểu học Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu duy trì từ nhiều năm nay. Đây là một trong những sáng kiến của trường nhằm giúp học sinh tiếp thu nhanh kiến thức, sớm đọc thông, viết thạo tiếng Việt.