Từ khóa tìm kiếm: học tiến sỹ

Tiến sỹ là một nghề chứ không phải chặng cuối của đi học ra làm quan

[VOV2] - Tiến sỹ là một nghề chứ không nên coi là chặng cuối của quá trình đi học để ra làm quan như thời xưa, GS Vũ Hà Văn nêu quan điểm trong cuộc tọa đàm "Tản mạn về khoa học".

[VOV2] - Tiến sỹ là một nghề chứ không nên coi là chặng cuối của quá trình đi học để ra làm quan như thời xưa, GS Vũ Hà Văn nêu quan điểm trong cuộc tọa đàm "Tản mạn về khoa học".