Từ khóa tìm kiếm: Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Người thầy phải gieo mầm giá trị tốt đẹp cho tương lai

[VOV2] - "Người thầy không chỉ đóng vai trò truyền bá kiến thức, kỹ năng mà còn là người tiên phong, gieo mầm cho người học những giá trị tốt đẹp, năng lực và thái độ nghề nghiệp cho tương lai", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

[VOV2] - "Người thầy không chỉ đóng vai trò truyền bá kiến thức, kỹ năng mà còn là người tiên phong, gieo mầm cho người học những giá trị tốt đẹp, năng lực và thái độ nghề nghiệp cho tương lai", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Yêu cầu mới của Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

[VOV2] - Từ ngày 12-18/11, hơn 400 giáo viên, giảng viên sẽ tranh tài tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

[VOV2] - Từ ngày 12-18/11, hơn 400 giáo viên, giảng viên sẽ tranh tài tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.