Từ khóa tìm kiếm: hướng dẫn sử dụng thuốc

Hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn với bệnh nhân Covid-19

[VOV2] - Theo hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM ngày 5/12, bên cạnh 3 gói thuốc A, B và C được y tế địa phương cấp phát theo quy định thì bệnh nhân F0 cách ly tại nhà có thể sử dụng các thuốc không kê đơn để điều trị các triệu chứng thường gặp.

[VOV2] - Theo hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM ngày 5/12, bên cạnh 3 gói thuốc A, B và C được y tế địa phương cấp phát theo quy định thì bệnh nhân F0 cách ly tại nhà có thể sử dụng các thuốc không kê đơn để điều trị các triệu chứng thường gặp.

Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị Covid-19 tại nhà

[VOV2] - BS. Đỗ Doãn Bách – Mạng lưới thầy thuốc đồng hành hướng dẫn bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà cách sử dụng các loại thuốc phù hợp với các diễn tiến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích.

[VOV2] - BS. Đỗ Doãn Bách – Mạng lưới thầy thuốc đồng hành hướng dẫn bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà cách sử dụng các loại thuốc phù hợp với các diễn tiến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích.