Từ khóa tìm kiếm: Khan thưởng thành tích

Lỗi có phải do cơ quan thi đua khen thưởng?

[VOV2] - Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trả lời khiếu nại của công dân.