Từ khóa tìm kiếm: khốn khổ

Mua đất ở hơn 30 năm nay lại "được công nhận" đất nông nghiệp

[VOV2] - Chính quyền đã cấp đất cho 89 hộ dân hơn 30 năm trước nhưng từ mục đích sử dụng là đất ở, sau một thời gian, đất của họ lại bị "hô biến" thành đất nông nghiệp.

[VOV2] - Chính quyền đã cấp đất cho 89 hộ dân hơn 30 năm trước nhưng từ mục đích sử dụng là đất ở, sau một thời gian, đất của họ lại bị "hô biến" thành đất nông nghiệp.