Từ khóa tìm kiếm: lính đường dây

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng phát triển bền vững

[VOV2] - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.