Từ khóa tìm kiếm: lời khuyên

Có công mài sắt, có ngày nên kim

[VOV2] - Làm việc gì cũng chóng chán, học cũng chẳng muốn, thế nên cô gái đã không tìm được việc ưng ý và muốn mọi người cho lời khuyên.

[VOV2] - Làm việc gì cũng chóng chán, học cũng chẳng muốn, thế nên cô gái đã không tìm được việc ưng ý và muốn mọi người cho lời khuyên.