Từ khóa tìm kiếm: mẫu mới

Lưu ý khi đổi thẻ BHYT mẫu mới

[VOV2] - Kể từ hôm nay (1/4/2021), ngành BHXH chính thức triển khai thẻ BHYT mẫu mới. Một số điểm cần lưu ý khi đổi thẻ BHYT mẫu mới.

Những điểm khác biệt của thẻ BHYT mẫu mới

[VOV2] - Từ ngày 01/04/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phát hành thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

[Infographic] Từ ngày 1/4 sử dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc. Mẫu thẻ BHYT mới tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 01/04/2021 - cấp thẻ BHYT mẫu mới

[VOV2] - Từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.