Từ khóa tìm kiếm: miễn nhiệm

Miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

[VOV2] - “Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và trưởng ngành trong nhiệm kỳ 2016-2021 rất đoàn kết, đã phát huy sức mạnh của đất nước, dân tộc để để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội”.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước và một số nhân sự cấp cao

[VOV2] - Việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự tại kỳ họp 11 là thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau thành công của Đại hội XIII.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

[VOV2] - “Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện được cái “tầm” của người lãnh đạo, là tấm gương sáng về đạo đức và tác phong. Do phân công, đồng chí thôi chức Chủ tịch nước thì sẽ có nhiều thời gian vào vai trò người đứng đầu của Đảng”.

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

[VOV2] - “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện khát vọng, quyết tâm mạnh mẽ, nói đi đôi với làm, luôn lăn xả với công việc. Các đại biểu Quốc hội và người dân trân trọng sự cống hiến của ông”.

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

[VOV2] - “Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị là người phụ nữ toàn năng, toàn tài” - Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (đoàn Thừa Thiên - Huế) dành những lời tốt đẹp đối với vị nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ta.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

[VOV2] - “Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định.