Từ khóa tìm kiếm: môn đăng hộ đối

Gia đình chồng khinh rẻ

[VOV2] - Quan niệm, hôn nhân cứ phải môn đăng hộ đối liệu có đúng hay không? Người phụ nữ trẻ đang rất băn khoăn khi sống trong sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Bạn có cách gì để giúp cô ấy không?

[VOV2] - Quan niệm, hôn nhân cứ phải môn đăng hộ đối liệu có đúng hay không? Người phụ nữ trẻ đang rất băn khoăn khi sống trong sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Bạn có cách gì để giúp cô ấy không?

“Phong vị” và “hương vị” phân biệt sử dụng thế nào?

[VOV2] - Cụm từ “phong vị” và “hương vị” khác nhau thế nào? Rồi cụm từ “đầu thú” và “tự thú” phân biệt sử dụng ra sao? Câu thành ngữ : “Môn đăng hậu đối”, và “môn đương hậu đối”, câu nào mới là chính xác? PGS.TS Phạm Văn Tình giải thích.

[VOV2] - Cụm từ “phong vị” và “hương vị” khác nhau thế nào? Rồi cụm từ “đầu thú” và “tự thú” phân biệt sử dụng ra sao? Câu thành ngữ : “Môn đăng hậu đối”, và “môn đương hậu đối”, câu nào mới là chính xác? PGS.TS Phạm Văn Tình giải thích.