Từ khóa tìm kiếm: nắng nóng

Tiết kiệm để không thiếu điện

[VOV2] - Nắng nóng diễn ra gay gắt, hiện tại mực nước về các hồ, đập thủy điện khá thấp, tình trạng điện có thể sẽ xảy ra nên tiết kiệm điện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

[VOV2] - Nắng nóng diễn ra gay gắt, hiện tại mực nước về các hồ, đập thủy điện khá thấp, tình trạng điện có thể sẽ xảy ra nên tiết kiệm điện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.