Từ khóa tìm kiếm: ngọc thụy

Phường Ngọc Thụy: Phá dỡ trước, thông báo sau

[VOV2] - Sau khi tự ý cắt khóa, phá cổng, phá dỡ nhà tạm của người dân, UBND phường Ngọc Thụy cho người dán thông báo tại khu đất người dân đang sử dụng.

[VOV2] - Sau khi tự ý cắt khóa, phá cổng, phá dỡ nhà tạm của người dân, UBND phường Ngọc Thụy cho người dán thông báo tại khu đất người dân đang sử dụng.

Dân kêu cứu vì bị UBND Ngọc Thuỵ tự ý hủy hoại tài sản

[VOV2] - Không thông báo, không ban hành quyết định cưỡng chế, UBND phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) tự ý cắt khóa cổng, phá nhà tạm của người dân.

[VOV2] - Không thông báo, không ban hành quyết định cưỡng chế, UBND phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) tự ý cắt khóa cổng, phá nhà tạm của người dân.