Từ khóa tìm kiếm: Người cao tuổi; dân tộc Mông; xóa bỏ hủ tục; ông Thào Seo Phềnh; tỉnh Lào Cai

Người cao tuổi dân tộc Mông tích cực vận động xóa bỏ hủ tục

[VOV2] - Dù đã cao tuổi nhưng hằng ngày ông Phềnh vẫn kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động bà con trong thôn bản xóa bỏ hủ tục cũ, thực hiện đời sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

[VOV2] - Dù đã cao tuổi nhưng hằng ngày ông Phềnh vẫn kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động bà con trong thôn bản xóa bỏ hủ tục cũ, thực hiện đời sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.