Từ khóa tìm kiếm: nguy hiểm du học

Chuẩn bị những gì cho du học trong đại dịch?

[VOV2] - Du học lâu nay vốn là một trong những cánh cửa vào đời được nhiều bạn trẻ lựa chọn bỗng đứt đoạn bởi Covid 19. Không ít bạn buộc phải chọn trở về giữa chừng hoặc loay hoay không biết liệu có thể tiếp tục hành trang lên đường...

[VOV2] - Du học lâu nay vốn là một trong những cánh cửa vào đời được nhiều bạn trẻ lựa chọn bỗng đứt đoạn bởi Covid 19. Không ít bạn buộc phải chọn trở về giữa chừng hoặc loay hoay không biết liệu có thể tiếp tục hành trang lên đường...