Từ khóa tìm kiếm: nhịp sống 24h

Nguy hiểm rình rập từ sự vô trách nhiệm của người lo bữa ăn tại trường học

[VOV2] - Có những bếp ăn trường học được đầu tư bài bản nhưng ai dám khẳng định tất cả được vận hành đúng quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc cũng có khi, bếp ăn chỉ được dựng lên để “quảng cáo” còn đồ ăn thì không đảm bảo được tuồn từ bên ngoài vào.

[VOV2] - Có những bếp ăn trường học được đầu tư bài bản nhưng ai dám khẳng định tất cả được vận hành đúng quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc cũng có khi, bếp ăn chỉ được dựng lên để “quảng cáo” còn đồ ăn thì không đảm bảo được tuồn từ bên ngoài vào.