Từ khóa tìm kiếm: Những điều cần biết về phương pháp xạ trị trong điều trị ung thư

Những điều cần biết về phương pháp xạ trị trong điều trị ung thư

[VOV2] - Xạ trị là phương pháp chỉ định để kiểm soát và điều trị ung thư theo nhiều cách khác nhau. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị thì việc chăm sóc bệnh nhân xạ trị là vô cùng quan trọng.

[VOV2] - Xạ trị là phương pháp chỉ định để kiểm soát và điều trị ung thư theo nhiều cách khác nhau. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị thì việc chăm sóc bệnh nhân xạ trị là vô cùng quan trọng.