Từ khóa tìm kiếm: PGS.TS Ngô MInh Thủy

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Ra mắt tại công ty (phần 2)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Ra mắt tại công ty (phần1)

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 50

[VOV2] - Bài 50 - Đổi sản phẩm bị lỗi cho khách hàng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 49

[VOV2] - Bài 49 - Từ chối giúp phô tô tài liệu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 48

[VOV2] - Bài 48 - Nhờ viết báo cáo

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 33

[VOV2] - Bài 33 - Thuyết phục cấp trên

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 34

[VOV2] - Bài 34 - Đưa ra ý kiến trong cuộc họp

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 28

[VOV2] - Bài 28: Tại buổi uống rượu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 25

[VOV2] - Bài 25: Hỏi đồng nghiệp về địa chỉ khách hàng