Từ khóa tìm kiếm: PGS.TS Ngo Minh Thủy

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 14

[VOV2] - Bài 14 - Nói về sở thích (phần 2)

[VOV2] - Bài 14 - Nói về sở thích (phần 2)

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Nói về sở thích (phần 1)

[VOV2] - Bài 13 - Nói về sở thích (phần 1)

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 12

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 11

[VOV2] - Bài 11 - Lời mời và cảm ơn trong bữa ăn

[VOV2] - Bài 11 - Lời mời và cảm ơn trong bữa ăn