Từ khóa tìm kiếm: Pharmix Laboratories (Pakistan)

WHO cảnh báo một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc

[VOV2] - WHO phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc do Pharmix Laboratories (Pakistan) sản xuất tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ

[VOV2] - WHO phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc do Pharmix Laboratories (Pakistan) sản xuất tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ