Từ khóa tìm kiếm: quá khứ

Xin vé quay về quá khứ

[VOV2] - Ở hiện tại, có thể những điều xảy ra rất đỗi bình thường, vậy nhưng khi nó trở thành ký ức, chúng ta lại muốn nó là hiện tại để có thể sửa chữa lỗi lầm.

[VOV2] - Ở hiện tại, có thể những điều xảy ra rất đỗi bình thường, vậy nhưng khi nó trở thành ký ức, chúng ta lại muốn nó là hiện tại để có thể sửa chữa lỗi lầm.