Từ khóa tìm kiếm: Quản trị tài nguyên di sản

Chương trình đào tạo bậc cử nhân về lĩnh vực di sản đầu tiên ở Việt Nam

[VOV2] - Với phương châm "Liên ngành để phát triển bền vững", Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN), ĐHQG Hà Nội đón đầu xu thế bằng việc cho ra mắt ngành Quản trị tài nguyên di sản - chương trình đào tạo bậc cử nhân đầu tiên ở Việt Nam về di sản.