Từ khóa tìm kiếm: Quốc hội Quốc Hội khai mạc

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 6

[VOV2] - Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại biểu.

[VOV2] - Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại biểu.