Từ khóa tìm kiếm: quyền tự do tín ngưỡng

Lần đầu tiên ra mắt sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

[VOV2] - Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” cung cấp cho độc giả bức tranh gần toàn diện về tình hình thực thi, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

[VOV2] - Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” cung cấp cho độc giả bức tranh gần toàn diện về tình hình thực thi, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.