Từ khóa tìm kiếm: sản phẩm

Cảnh báo từ Cục ATTP về sản phẩm K6F2 Kmuravir®

[VOV2] - Cục An toàn thực phẩm vừa thông tin sản phẩm K6F2 bảo vệ sức khỏe Kmuravir® đang được bán để phòng ngừa, điều trị sau mắc COVID-19 chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và thông tin sản phẩm sai sự thật.

[VOV2] - Cục An toàn thực phẩm vừa thông tin sản phẩm K6F2 bảo vệ sức khỏe Kmuravir® đang được bán để phòng ngừa, điều trị sau mắc COVID-19 chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và thông tin sản phẩm sai sự thật.