Từ khóa tìm kiếm: sau lũ

Cách đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch bệnh sau bão lũ

[VOV2] - Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nước sau mùa bão lụt.

[VOV2] - Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nước sau mùa bão lụt.