Từ khóa tìm kiếm: tháng Giêng là tháng ăn chơi

Không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi"

[VOV2] - Sẵn tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi" nên nhiều người vẫn cứ đủng đỉnh, rong chơi "hậu Tết", ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động đời sống xã hội. Làm thế nào để xóa bỏ thói quen xấu này, để "hết Tết" cũng là lúc "hết chơi"?