Từ khóa tìm kiếm: thành tựu ghép tạng

6.550 ca ghép tạng đã được tiến hành

[VOV2] - GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, các kỹ thuật khó như cắt gan, cắt khối tá tụy, cắt thực quản, thay van tim... Việt Nam thực hiện thành thục, ngang tầm nhiều quốc gia trên thế giới.

[VOV2] - GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, các kỹ thuật khó như cắt gan, cắt khối tá tụy, cắt thực quản, thay van tim... Việt Nam thực hiện thành thục, ngang tầm nhiều quốc gia trên thế giới.