Từ khóa tìm kiếm: thẻ thanh toán

Agribank cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo sử dụng thẻ

[VOV2] - Agribank triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển thẻ tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi mời mở thẻ, nâng hạn mức tín dụng hay rút tiền từ thẻ tín dụng.

[VOV2] - Agribank triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển thẻ tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi mời mở thẻ, nâng hạn mức tín dụng hay rút tiền từ thẻ tín dụng.

Sử dụng thẻ thanh toán là góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh

[VOV2] - Sử dụng thẻ không chỉ là thanh toán không dùng tiền mặt mà còn đơn giản hóa các khoản tiêu dùng nhỏ lẻ, gia tăng sự tiếp cận của người dân với nguồn vốn ngân hàng cũng như góp phần phòng chống dịch bệnh.

[VOV2] - Sử dụng thẻ không chỉ là thanh toán không dùng tiền mặt mà còn đơn giản hóa các khoản tiêu dùng nhỏ lẻ, gia tăng sự tiếp cận của người dân với nguồn vốn ngân hàng cũng như góp phần phòng chống dịch bệnh.