Từ khóa tìm kiếm: THE Young UR

ĐHQGHN được đánh giá cao trong Bảng xếp hạng ĐH thế giới của THE Young UR

[VOV2] - THE Young UR 2023 là bảng xếp hạng riêng các đại học tốt nhất dưới 50 tuổi trong bối cảnh giáo dục toàn cầu mở rộng quy mô và tập trung đầu tư vào tư vào nghiên cứu. Tại kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN tiếp tục được đánh giá cao nhất ở tiêu chí Giảng dạy

[VOV2] - THE Young UR 2023 là bảng xếp hạng riêng các đại học tốt nhất dưới 50 tuổi trong bối cảnh giáo dục toàn cầu mở rộng quy mô và tập trung đầu tư vào tư vào nghiên cứu. Tại kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN tiếp tục được đánh giá cao nhất ở tiêu chí Giảng dạy