Từ khóa tìm kiếm: thư chúc tết

Thư chúc mừng Xuân Tân Sửu 2021 của Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam

[VOV2] - Với đóng góp của Người cao tuổi, hội viên và tổ chức Hội các cấp, người cao tuổi xứng đáng được gia đình, xã hội tôn trọng, bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện để phát huy vai trò trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.