Từ khóa tìm kiếm: Thực nghiệm Victoria

Thực nghiệm Victory đoạt quán quân giải thưởng “Trường học lành mạnh nhất”

[VOV2] - Vượt qua gần 50 dự án, Trường THCS Thực nghiệm Victory đã trở thành quán quân mùa 2 của cuộc thi với dự án "Trường học thấu cảm". Dự án xuất sắc chinh phục ban giám khảo và nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD.

[VOV2] - Vượt qua gần 50 dự án, Trường THCS Thực nghiệm Victory đã trở thành quán quân mùa 2 của cuộc thi với dự án "Trường học thấu cảm". Dự án xuất sắc chinh phục ban giám khảo và nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD.