Từ khóa tìm kiếm: tiếng Trung

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 13

[VOV2] - Bài 13: Món cơm rang Dương Châu

[VOV2] - Bài 13: Món cơm rang Dương Châu

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 12

[VOV2] - Bài 12: Chân giò Bạch Vân - món ăn nổi tiếng thuộc trường phái ẩm thực Quảng Đông

[VOV2] - Bài 12: Chân giò Bạch Vân - món ăn nổi tiếng thuộc trường phái ẩm thực Quảng Đông

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 11

[VOV2] - Bài 11: Lẩu Tứ Xuyên

[VOV2] - Bài 11: Lẩu Tứ Xuyên

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 10

[VOV2] - Bài 10 - Vịt quay Bắc Kinh

[VOV2] - Bài 10 - Vịt quay Bắc Kinh

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 9

[VOV2] - Bài 9: Trường phái ẩm thực An Huy

[VOV2] - Bài 9: Trường phái ẩm thực An Huy

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Các món ăn vùng Chiết Giang

[VOV2] - Bài 7 - Các món ăn vùng Chiết Giang

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Các món ăn vùng Phúc Kiến

[VOV2] - Bài 6 - Các món ăn vùng Phúc Kiến

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Món ăn vùng Hoài Dương

[VOV2] - Bài 5 - Món ăn vùng Hoài Dương

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Món ăn Quảng Đông

[VOV2] - Bài 4 - Món ăn Quảng Đông