Từ khóa tìm kiếm: tiếng Trung

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 21

[VOV2] - Bài 21 - Tham quan vườn bách thú

[VOV2] - Bài 21 - Tham quan vườn bách thú

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 20

[VOV2] - Bài 20 - Đi mua quần áo

[VOV2] - Bài 20 - Đi mua quần áo

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 19

[VOV2] - Bài 19 - Sở thích cá nhân

[VOV2] - Bài 19 - Sở thích cá nhân

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 17

[VOV2] - Bài 17 - Câu hỏi dạng lựa chọn: cái này hay cái kia?

[VOV2] - Bài 17 - Câu hỏi dạng lựa chọn: cái này hay cái kia?

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Hỏi đường

[VOV2] - Bài 16 - Hỏi đường

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 14

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập