Từ khóa tìm kiếm: tiếng Trung

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 4

[VOV2] - Bài 4: Bạn ấy tên là gì?

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 3

[VOV2] - Bài 3: Cô ấy là ai?

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 2

[VOV2] - Bài 2: Cô là giáo viên ạ?

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Gửi qua đường bưu điện

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 22

[VOV2] - Bài ôn tập số 3

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 21

[VOV2] - Bài 21: Mua vé máy bay

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Đi tàu hỏa

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Xe buýt và taxi

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Hỏi đường (Phần 2)