Từ khóa tìm kiếm: tình đồng chí

Rưng rưng tình nghĩa cựu chiến binh ở thời bình

[VOV2] - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sống phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, gần 20 năm nay, các cựu chiến binh, thương binh tại Công ty Xe Ba Bánh Tây Trường Sơn luôn nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

[VOV2] - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sống phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, gần 20 năm nay, các cựu chiến binh, thương binh tại Công ty Xe Ba Bánh Tây Trường Sơn luôn nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Còn sức khỏe còn đi tìm đồng đội

[VOV2] - “Nhiều lần tôi cùng mọi người đào bới cả chục ngày trời với hàng chục mét khối đất mới tìm được đồng đội. Tâm trạng lúc đó không nói được thành lời, ai cũng bật khóc...”, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sương chia sẻ.

[VOV2] - “Nhiều lần tôi cùng mọi người đào bới cả chục ngày trời với hàng chục mét khối đất mới tìm được đồng đội. Tâm trạng lúc đó không nói được thành lời, ai cũng bật khóc...”, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sương chia sẻ.